Aditz trinkoak taula pdf

Euskal aditz laguntzailea lantzeko ariketak euskaljakintza. Aditz trinkoak nor izan etorri joan ibili egon pertsonak nor indiktibo oraina pertsonak nor indiktibo oraina pertsonak nor indiktibo oraina pertsonak nor indiktibo oraina pertsonak nor indiktibo oraina ni hi hura gu zu zuek haiek naiz haiz da gara zara zarete dira ni hi hura gu zu zuek haiek nator hator dator gatoz zatoz zatozte datoz. Aditz trinkoen taulak aditzak praktikatzeko ariketak. Descargue como pdf, txt o lea en linea desde scribd. Trinkoek, momentuan gertatzen ari dena edo ari zena adierazten dute. Gunearen goiko barran, dagokion moduan indikatiboa, baldintza, ahalera, subjuntiboa eta agintera klik eginez, topatuko dituzu. Handik bi urtera 1979 argitaratu zen euskal aditz batua liburua, eta han daude jasota, aditz. Baldintza eta ondorio hipotetikoak koadroa ariketak.

Aditz gehienek, beraz, ez daukate adizki trinkorik eta are gehiago. Aditz trinkoen kopurua mugatua da, aditz gehienak perifrastiko gisa bakarrik joka daitezke, gutxi batzuk izanik era trinkoan joka daitezkeenak. Honela argi ikusiko du irakurleak adizki bakoitzak zer nolako bidea jarraitu duen eta zer nolako osagaiak hartu dituen, duen itxura izatera iristeko. Gura baduzu, geure esku itxi dezakezu itzulpena egitea. Create your own free activity from our activity creator.

Beste edozein ezagutzen baduzu, eskertuko genizuke jakinaraztea. Hipotesi onartuenaren arabera, aditz trinkoak dira zaharrenak gaur baino askoz ugariagoak dira testu zaharretan aditz trinkoak. Eduki, egon, ekarri, erabili, eraman, esan, etorri, ibili, jakin, joan author. Bizkaierazko aditz laguntzailearen adizkitegia txomin solabarrieta etxaburu erakundea 10ekoan. Horrela ba, irakasleak arbel digitalean proiektatuko ditu ariketak, banan banan. Aditz trinkoak eraman orain 2 fill in the blanks game 8 aditz trinkoak eraman orain 2 lantzeko ariketak. Hortaz, punturik interesgarriena eta beharbada arazotsuena da ulertzea zer berdintasun eta ezberdintasun dauden antzeko forma duten. Aditz trinkoak eduki orain 1 fill in the blanks game 8 aditz trinkoak eduki orain 1 lantzeko ariketak. Adizki trinkoak eta perifrastikoak sareko euskal gramatika. Honako ariketa hauek euskal aditz ariketak blogaren material osagarria dira. Pertsona naz haz da gara zara zarie dira nintzan hintzan zan ginan gintzazan zinan zintzazan zinien zintzazen ziran banintz bahintz balitz bagina bazina bazinie balira nintzateke hintzateke litzateke gintzatekez zintzatekez zintzatekeze litzatekez. Gutun ereduak eta gutunetako esaldiak gutunak 4 foliotan.

Bilatu adizkiak atalean nahi duzun adizkia idatzi nuen, nion, gindoazen, nekarkiokeen eta aplikazioak adizki horren ezaugarri guztiak pertsona markak, orainairagana, modala emango dizkizu. Indikatibozko aditz laguntzailea taulak nagoarteaga0. Euskal aditz laguntzailea bizkaieraz nor nornori nornork nornorinork nor 3. Behin aditz bat aukeratuz gero, perpausa behar bezala eratua egongo bada, aditz. Download as doc, pdf, txt or read online from scribd. Esan beharrik ez dago euskaltzaindiak aditz forma hutsak onartu zituela. Hitz bakar batez osaturikoak dira adizki trinkoak nator, dakart. Ondoren, taula hori berori behar adina bider errepikatu da kasuan kasuko adizkiosagaiak azpimarratuz. Jarraian, aditz trinko erabilienak dituzue taula banatan. Gazteek euren artean darabilten hizkera erdarkeriak kutsatuta dago. Aditz trinkoak ekarri orain euskera aprender, material educativo. Zernorinork adizki trinkoak ere badituzte, adibidez.

Aug 26, 2019 aditz trinkoak ariketak pdf table of contents. Hau da, berez, aditz perifrastikoak dira, baina erabiliaren erabiliaz higatuz joan. Gainera, adizki trinkoak dituzten aditzek adizki perifrastikoak ere badituzte. Baina oso material aproposa da, errepaso gisa, ikasgelan egiteko eta ahoz. Gune hau euskal aditz laguntzailea lantzeko prestatu dugu. Adizkiak bilatzeko edo aditzak jokatzeko aplikazioa duzu hau. Bilatu adizkiak atalean nahi duzun adizkia idatzi nuen, nion, gindoazen, nekarkiokeen eta aplikazioak adizki horren ezaugarri guztiak pertsona markak, orainairagana, modala emango dizkizu jokatu adizkiak atalean zuk aukeratzen dituzu ezaugarri. Abstract hemen idatzi artikuluaren abstracta ingelesez 9ko tamainan. Tresna honi esker, berehala eskuratuko dituzu adizki egokiak. Xabier larrumbide jon ander martineziratzeder kuartango. Sor dakizkigukeen zalantzak argitze aldera, aditz taula guztiak ipini ditugu kontsultagai. Pertsona naz haz da gara zara zarie dira nintzan hintzan zan ginan gintzazan zinan zintzazan zinien zintzazen ziran banintz bahintz balitz bagina bazina bazinie balira nintzateke hintzateke litzateke gintzatekez zintzatekez zintzatekeze litzatekez nintzatekean. Live worksheets euskera euskara aditzak aditz trinkoak orainaldia aditz trinkoak orainaldia aditz trinkoak lantzeko fitxa bat id.

Ni nator alegia, momentu honetan egiten ari naizen ekintza. Aditz trinkoak hitz bakar batean adierazten direnak dira. Forma trinkoa baduen aditza, gainera, perifrastiko gisa ere joka daiteke, beste aditzen era berean. Arestian aipaturiko euskal aditz batua liburuan ageri diren arauzko aditz trinko guztiak ez dira berez trinko trinkoak. Ezaguna denez, euskal adizki trinkoak dozena bat aditzek bakarrik sor ditzakete gaur egun. Elgoibarko aditza jasotzen deben taula honek irakurtzeko orduan, ohar batzuk euki bihar. Laburpena idatzi hemen euskaraz eta 9ko tamainan artikuluaren laburpena. Izan ere, badakigu, arauak urratzen dituzten aldetik, gaztetxoen eta ez hain gaztetxoen gustokoak.

Horietaz gain ondorengo taulak ere aurki ditzakezu. Gutunak, azalpen testuak eta argudio edo iritzi testuak. Aditz laguntzailea eskematikoki pdf aditz guztiak trinkoak eta. Ikasleek, batak beste baten atzean, erantzungo dute ahoz. Joan, egon, ibili, etorri publicado por iban amotxategi en 14. Hori dela eta, aditz trinko horiek guztiak arauapurtzaileak direlako eta hortaz, gazteen gustukoa izango direlakoan. Aditz laguntzailea eskematikoki pdf aditz laguntzailea garatuta hemendik atera ditugu guk erabili ditugunak aditz guztiak trinkoak eta perifrastikoak ariketak. Descargue como doc, pdf, txt o lea en linea desde scribd. Nor nori nork taula osoa euskara wikipedia, entziklopedia askea. You can do the exercises online or download the worksheet as pdf.

556 139 1080 1420 957 136 402 540 715 679 1304 33 462 448 403 543 535 744 1527 909 1456 436 217 285 1388 776 267 858 1096 336 19 1308 1230 721 813 750